Ko ieškosime?

Pamokų laikas


2–4 klasėms (1 klasėms sutampa pamokų pradžios laikas):

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.50 – 9.35 val.;  

Trečioji pamoka: 9.45 – 10.30 val.;

Ketvirtoji pamoka: 11.30 – 12.15 val.;

Penktoji pamoka: 12.25 – 13.10 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.


5–8 klasėms:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.55 – 9.40 val.; 

Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35 val.;

Ketvirtoji pamoka: 10.45 – 11.30 val.;

Penktoji pamoka: 12.30 – 13.15 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.;

Septintoji pamoka: 14.10 – 14.55 val.ES fondų investicijos

Steam

 inzinerija

Sparčiai kintančiame šiandieniniame pasaulyje išsilavinimas kiekvienam žmogui tampa gyvenimo sėkmės sąlyga. Mūsų visuomenė vis greitesniais tempais pereina į informacinės bendruomenės ir naujų technologijų pakopą. Kad augantis žmogus kuo lengviau įsilietų į visuomenėje vykstančius procesus, yra pirmaeilis mūsų uždavinys. Mes turime išmokyti mokinį jaustis saugiai, atverti ir puoselėti jo žmogiškąsias ir kūrybines galias. Mokyklos esminė pareiga – suteikti mokiniui tvirtą pagrindinį išsilavinimą bei išmokyti jį saugiai jaustis besikeičiančioje visuomenėje. Todėl mūsų mokyklos misija:
-ugdyti gerą, dorą, savarankišką ir laisvą asmenybę;
-ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį, sugebantį įsilieti į naujos kartos
visuomenę, padėti atsiskleisti žmogiškosioms vertybėms;
-išmokyti mokinį lanksčiai spręsti kasdienines problemas;
-suteikti valstybinius mokymo standartus atitinkantį žinių lygį;
-sudaryti sąlygas mokytis judėjimo negalę turintiems vaikams;
-būti savo mikrorajono, miesto sociokultūros židiniu.

Mokyklos priesakas:
STIPRI PAGRINDINĖ MOKYKLA – SĖKMINGOS STUDIJOS ATEITYJE.


Martyno Mažvydo progimnazija - sumani mokykla, kurioje gera mokytis ir būti.

MOKYKLA SIEKS:
- garantuoti saugias darbo ir tobulėjimo sąlygas vaikams ir darbuotojams;
- puoselėti asmens vidinę kultūrą, jo sąžinės ir minties laisvę, solidarumą, toleranciją, pilietiškumą, pagarbą žmogiškumui, tiesai ir - išminčiai;
- rūpintis tautos istorijos, tradicijų, kultūros puoselėjimu.
Mokinių poreikius mokykla tenkins sumaniai ir kūrybiškai taikydama įvairius pažangius mokymo metodus. Mokiniai gaus gilų ir tvirtą išsilavinimą, turės palankias sąlygas saviraiškai, įvairiam estetiniam lavinimuisi. Mokykloje dirbs aukštos dalykinės ir pedagoginės kompetencijos pedagogai, kurie aktyviai dalyvaus mokyklos kaitos procese, dirbs kūrybiškai, nuolat kels dalykinę kvalifikaciją, bus pavyzdžiu mokiniams ir jaunesniems kolegoms. Pedagogų komanda bus vienalytė, besijungianti tarpusavio supratimo, glaudžios partnerystės principais, sugebanti susidaryti puikų psichologinį klimatą.
Mokykla stengsis tapti kuo atviresne visuomenei, tėvams, padės jiems įsijungti į mokyklos gyvenimą. Visų mokyklos bendruomenės narių pastangos bus nukreiptos kurti ir tobulinti mokyklos kultūrą, vertybių, įsitikinimų ir nuostatų sistemą..

MOKYKLA TIKI, KAD
MOKINYS:
- ateis nuoširdus ir nusiteikęs siekti mokslo žinių;
- sieks pažinti save ir supantį pasaulį bei surasti savo vietą jame;
- už durų paliks pyktį, neapykantą ir visus blogus įpročius;
- visuomet bus aktyvus, kūrybingas ir nuolat klausiantis;
-sieks tiesos, gėrio ir pats bus jų nešėju.
MOKYTOJAS:
- bus aukštos vidinės kultūros;
- mylės ir rūpinsis kiekvienu mokiniu, bus jam vyresniuoju patarėju bei užuovėja nuo žiauraus kasdienybės pasaulio;.
- nuolat bus pasiruošęs permainoms ir aktyviai jose dalyvaus;.
- nuolat tobulins ir kels savo dalykinę kvalifikaciją;.
- išmes tuščias ambicijas, nepasitikėjimą, nesileis intriguojamas ir bus Mokytojas iš didžiosios raidės.


Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registrefacebook
youtube

Reklaminiai skydeliai


baneris

baneris

lt72