Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Socialiniai tinklai

Pamokų laikas

Vyksta vasaros atostogos!
Pirmoji pamoka: 8.00–8.45 val.
Antroji pamoka: 8.55–9.40 val.
Trečioji pamoka: 9.50–10.35 val.
Ketvirtoji pamoka: 10.55–11.40 val.
Penktoji pamoka: 12.15–13.00 val.
Šeštoji pamoka: 13.10–13.55 val.
Septintoji pamoka: 14.05–14.50 val.
Aštuntoji pamoka: 15.00–15.45 val.

istorija

Mokyklos istorija


Mokykla Pempininkų mikrorajono vaikams duris atvėrė— 1972 m. rugsėjo 1 d. Pirmuoju mokyklos direktoriumi tapo matematikos mokytojas Bronislovas Lileikis, vadovavęs iki 1982 metų.

1972 - 1977 metai

Jaunas mokyklos kolektyvas darbą pradėjo, matyt, tikrai energingai, nes jau pirmaisiais mokslo metais tapo bendrojo lavinimo mokyklų lenktyniavimo prizininku (3 vieta). Pasirodė pirmieji miesto dalykinių olimpiadų prizininkai: N. Danasevičiūtė— (biologija), K. Šakys (chemija). Mokykloje kurį laiką sustiprintai buvo mokoma muzikos, todėl, matyt, dėsninga, kad geriausiai mieste pasirodydavo chorai (vienu metu mokykloje jų buvo net keturi), "Dainų dainelės" konkurso laureate tapo R. Skarbaliūtė. Sėkmingai su chorais dirbo mokytojas P. Visockis. Greitai vieni stipriausių mieste tapo turistai (vad. R. Rudinskas, I. Gagilaitė). Moksleivių spartakiadose gerai pasirodydavo mokyklos sportininkai, 1996 - 1997 m. m. mokykla laimėjo 1 -ą vietą aplinkos tvarkymo konkurse, 3 - čias vietas konkursuose už pavyzdingą viešąją tvarką.
Už kitus pasiekimus 1975 - 1976 m. m. mokykla apdovanota Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto pereinamuoju prizu.


1977 - 1982 metai

1977 m. „Dainų dainelės“ konkurse puikiai pasirodė Inesa Linaburgytė, dabar garsi operos solistė. Mokykloje parengiami stiprūs chorai, geri šokių būreliai. Vidurinė minima tarp gražiausiai susitvarkiusių savo aplinką. Gerai paruošiami mokiniai tiksliųjų mokslų olimpiadoms. 1978 - 1979 m. m. pagal fizikų, chemikų ir matematikų pasirodymo rezultatus mokyklai pripažįstama 2 - oji vieta (mokyt. Z. Milkintienė, E. Jokubauskienė, I. Gelumbauskienė).
Mokykla garsėja gerais turistais ir sportininkais. Iš mokyklos tinklininkų sudaryta komanda tampa Lietuvos tinklinio čempionato prizininke, prizines vietas laimi šachmatininkai, orientacininkai bei mini krepšinio, kvadrato komandos. Tai kūno kultūros mokytojų R. Rudinsko, Z. Lekavičienės, A. Pažerienės nuopelnas.
Aktyvi veikla vyksta mokykloje. Išsiskiria nuoširdus lituanistės Z. Ramanauskienės darbas su mokyklos literatais.


1982 -1987 metai

Mokykla antrąjį dešimtmetį pradeda skaičiuoti su nauja direktore M. Kazlauskaite. Gražiais mokinių darbais ir savo energija džiugina darbų mokytojas H. Fontaine ir dailės mokytoja F. Spudulienė. Pripažinimą pelno kruopštus lituanistės Z. Ramanauskienės darbas. Mieste paskatinami jos literatai R. Mainelytė, K. Steckis, K. Toleikytė. Kitų mokinių literatūros darbai įvertinti ir respublikoje.
Pelnomi pirmieji laurai ir rusų kalbos olimpiadose. Čia pažymėtos mokytojos Ch. Nikitinos ir P. Jefišovos mokinės A. Putriutė (8 kl.) ir R. Banaitytė (10 kl.).
Neužleidžia savo pozicijų ir mokyklos chemikai. Vadovaujami mokytojos E. Jokubauskienės, pelniusios dideles savo mokinių simpatijas. V. Sajauskaitė ir K. Steckis pelno 4 vietą respublikoje, o R. Banaitytė ir K. Smilga apdovanojami Mendelejevo draugijos garbės raštais, miesto prizininke tampa R. Jacynaitė.
Ir toliau puikiai olimpiados mokinius ruošia mokytojos Z. Milkintienė, I. Beinoraitė, geri mokyklos biologų pasirodymai (mokyt. I. Rindeikienė). Neblėsta mokyklos menininkų veikla. Mokyt. V. Grigalienės mažieji šokėjai 1984 m. vyksta į „Dainų šventę“, laimimos prizinės vietos mokyklų diskotekų konkursuose. 1984 m. skiriama antroji vieta už mokomojo bandomojo sklypo sutvarkymą (mokyt. I. Rindeikienė), miesto vadovai dėkoja už aplinkos sutvarkymą.
Nesilpnėja turistų, sportininkų (ypač tinklininkų) pasiekimai.


1987 - 1992 metai

Susimąstymo, vertybių perkainojimo, tiesos atkūrimo penkmetis. Nuo skambių frazių ir deklaravimo pereinama prie kur kas reikšmingesnių dalykų: susirūpinimo gimtąja kalba, istorija, pradedama mokytis demokratijos, išdrįstame kalbėti tiesą. 1989 m. gruodžio mėn. pedagogų tarybos posėdyje mokyt. D. Šukienė kalbėjo: „Dešimtmečiais buvo skelbiama, jog dora yra tai, kas tarnauja proletariato interesams. Buvo su šaknimis raunama religija, sunaikinta etika, doroviniai įstatymai. Vaikai nuo mokyklos nusigręžė, nes ji kol kas nedvasinga. Humanistinė mokykla - tai gėrio ir žmoniškumo mokykla, kur nėra pedagoginio smurto ir prievartos, mokinio niekinimo ir žeminimo. Kviečiu visus didžiausiam žygiui - pasiaukojimui vaikams, vadinasi, ateičiai“.
1989 m. direktorę M. Kazlauskaitę pakeičia G. Lekštutis.
Mokykloje dirbama su išlyginamosiomis klasėmis. 1988 m. vienoje antroje klasėje mokytojos F. Spudulienės iniciatyva sustiprintai pradedama dėstyti dailė. Kasmet papildoma viena - dviem naujomis antromis klasėmis. F. Spundulienei į pagalbą ateina dar viena dailės mokytoja V. Kukienė. Su keramikos ir dailės darbais aktyviau pradedama dalyvauti miesto parodose.
Mokytojos I. Rindeikienės paruošti biologai atstovaudavo miestui, respublikai. Biologiją studijoms pasirinko jos mokinė R. Judytė. Labai sumažėjus mokinių skaičiui mokykloje, pasidaro sunku konkuruoti sportininkams, tačiau ir toliau neblogai pasirodoma miesto moksleivių spartakiadose, sublizga stalo tenisininkai, tinklininkai, turistai, krepšininkai.


1992 - 1997 metai

Penkmečio pradžioje (1992 m.) mokyklą paliko visi vadovai. Vadovauti pradėjo direktorius A. Zvėrka, pavaduotojos O. Ronkaitienė ir J. Anankaitė, kurią po trejų metų pakeitė G. Grigienė.
Išsiplėtė sustiprintas dailės mokymas. 1992 - 1997 m. dailę dėstė F. Spudulienė, V. Kukienė, V. Šveikauskienė, J. Anankaitė, A. Barauskaitė, R. Kerpiškytė, R. Pranckevičiūtė, R. Šneiderytė, Z. Bukauskienė, R. Anankaitė, B. Bernotienė. Pasirodė pirmieji įvairių dailės konkursų laureatai: R. Lapė, I. Bridikytė, G. Skripkutė (1992/1993 m. m.), D. Valskis, V. Dobrovolskis (1993/1994 m. m.), J. Ketlerius (1994/1995 m. m.) I. Budrytė, J. Barauskaitė (1995/1996 m. m.). Tai mokytojų V. Kukienės, V. Šveikauskienės, J. Anankaitės, R. Pranckevičiūtės mokiniai.
Tęsiamos senos tradicijos (Dailės dienos). Gimsta naujos (Kultūros savaitės), pradėtas leisti mokyklos mėnraštis "Metai".
Pradėta su sveikaisiais integruotai mokyti silpnaregius mokinius. Olimpiadose gerai pasirodo mokytojos I. Rindeikienės paruošti biologai (J. Cicėnas, R. Tyla, L. Poškaitė), prancūzų kalbos olimpiadą laimi I. Bytautaitė (mokyt. D. Šukienė), filologų konkursą L. Poškaitė (mokyt. A. Zvėrka), prizininkais tampa mokyt. K. Urbšaitienės paruošti istorikai (G. Juška, G. Rožytė, J. Kumpytė, J. Ketlerius, M. Andriuška), mokyklą garsina stalo tenisininkai N. Krumplys, A. Kurlinkutė, fechtuotoja J. Zelickaitė, tinklininkas E. Simonaitis, gimnastė D. Novikaitė, bėgikė G. Masiulytė. Kasmet gerai pasirodo jaunieji kvadrato žaidėjai, varžybų "Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ dalyviai. 1997 m. laimėtas mini krepšinio turnyras.
Pastarąjį penkmetį užsimezgė tarptautiniai ryšiai su Švedijos, Danijos, Lenkijos mokyklomis. Dailės mokytojai ir mokiniai rengia puikias parodas ne tik mokykloje, mieste, bet ir už miesto bei Respublikos ribų (Rietavas, Kaunas, Prancūzija), geriausi mokinių darbai puošia mokyklą.
1994 m. gruodžio 8 d. miesto Valdybos nutarimu mokykla pavadinta M. Mažvydo vardu. Po metų pašventinta mokyklos vėliava, sukurtas himnas, emblema. 1997 m. mokykloje organizuojami renginiai, skirti M. Mažvydo „Katekizmo“ 450 metinėms paminėti. Viename jų, "Poetinių kompozicijų konkurse ", mokyklai skirta antroji vieta (mokyt. L. Valantiejienė).


1997 - 2002 metai

Mokykla ir toliau lieka aktyvi pedagoginio proceso dalyvė, laimimos prizinės vietos mieste ir respublikoje, geri valstybinių egzaminų rezultatai. Nežiūrint į tai, mokykla atsiduria pasirinkimo kelyje, konsoliduotis ir įrodyti, kad yra verta būti gimnazija, ar tapti pagrindine mokykla. Vyksta pokalbiai su politikais, mokiniais, tėvais. Pasirenkama tapti stipria pagrindine mokykla. 2001 m. pavasari mokyklą baigia paskutinė dvyliktokų laida. Šimtadienio šventę mokiniams rengia vien tik mokytojai.
2001 m. rugsėji mokykla pasitinka jau kaip pagrindinė mokykla (1-10 kl.). Keičiama mokyklos paradinė iškaba, vėliava. Mokyklai pradeda vadovauti naujas direktorius Vytautas Dumčius. Mokinių nemažėja, nes mokyklų tinklas mieste pertvarkomas taip, kad mikrorajone numatytose tapti gimnazijomis neformuojamos pradinės klasės, todėl iš Baltijos vidurinės mokyklos ateina pradinukai. Atsisakoma silpnaregių vaikų mokymo, nes, pradėjus veikti Regos ugdymo centrui, visa pagalba persikelia ten ir mokiniai gali lankyti savo mikrorajono mokyklas.
Aktyviai jungiamasi į projektinę veiklą. Pirmasis projektas „Pagrindinė mokykla - besimokanti organizacija“ paskatino naujai pažvelgti į mokyklos paskirtį ir nusistatyti kryptį, kuria ateityje reikės keliauti. Mokyklos vadovas Vytautas Dumčius savaitę stažuojasi Danijoje, semiasi patirties, kaip pagrindinės mokyklos dirba šioje šalyje. Visas pedagogų kolektyvas pasineria į projekto „Mokyklų tobulinimo programos“ veiklas, seminarus ir mokymus. Sekasi puikiai - mokytojos Lina Stancelienė ir Eglė Zykuvienė tampa projekto konsultantėmis ir savarankiškai veda seminarus šalies pedagogams. Akademiniais mokinių pasiekimais džiaugiasi dailės mokytojos Rita Razmienė ir Rita Lavrinenkovienė. Mokykla šalies mastu inicijuoja moksleivių meninių projektų konkursą "Knyga", kuriuo kviečia šalies mokinius kurti kitokią knygą.
Mokyklos bendruomenė apsisprendė mokykloje mokyti vaikus su judėjimo negalia. Pradedami pasiruošimo darbai.

2002 - 2007 metai

2002 m. rugsėjo 1-ąją mokyklą pradėjo lankyti pirmasis judėjimo negalią turintis pirmokas Zigmantas. Jaudinomės visi: ar mes mokėsime dirbti, ar vaikui bus gera mokykloje, ar pateisinsime lūkesčius? Viskas pavyko sėkmingai, patirties įgavome visi. 2003 m. mokykla gavo dalinę renovaciją per Mokyklų tobulinimo programą. Buvo suremontuotas stogas, pakeisti visi langai, sutvarkytos koridorių, aktų salės, valgyklos grindys. Sukurta aplinka judėjimo negalią turintiems vaikams: įrengti privažiavimai ir pandusai, pastatytas liftas, įrengta judesio korekcijos salė. Mokykloje pradėjo dirbti judesio korekcijos mokytoja, mokytojo padėjėjai, psichologas. Toliau vykdoma projektinė veikla, laimėtas didelis Comenius projektas "Uosto vaidmuo miesto vystymesi", kurio dalyviai turėjo galimybę pabuvoti pas partnerius Prancūzijoje, Lorien uostamiestyje. Mokyklos spec. poreikių mokiniai buvo išvykoje Briuselyje ir savaitę gyveno europarlamentarų šeimose. Pradedamas organizuoti sportinių šokių konkursas "Mažvydo taurė".
2004 m. įsikuria dainavimo studija "Lašelis", greitai tapusi labai populiaria.
2005 metais mokykla pradeda taikyti elektroninio dienyno sistemą 5-8 kl., tuo pačiu atsisako popierinio dienyno. Mokykla kompiuterizuojama, apie pusė kabinetų aprūpinami kompiuteriais, visuose kabinetuose įvedamas interneto ryšys.
2006 metais švietimo ir mokslo ministerija skiria mokyklinių autobusų, pritaikytų vaikams su judėjimo negalia vežioti į mokyklą ir iš jos. Tokių mokinių mokykloje mokosi 24. Pradeda dirbti antrasis socialinis pedagogas. Mokiniai šauniai pasirodo miesto varžybose bei olimpiadose ir užima prizines vietas (dailaus rašto konkurse II-oji vieta, meninio skaitymo konkurse II-oji vieta, lietuvių kalbos olimpiadoje III-oji vieta, ekonomikos žinių konkurse I-oji vieta, konkurse "Jaunasis Klaipėdos istorijos žinovas" I-oji vieta). Neblėsta sportiniai pasiekimai. Mokiniai, vadovaujami kūno kultūros mokytojų Rimgaudo Rudinsko, Alekso Petrikausko, Daivos Siaurienės nuolat būna prizininkų gretose žaidžiant tinklinį, kvadratą, estafetėse "Drąsūs, stiprūs, vikrūs". Nuo jų neatsilieka pradinių klasių mokytoja Dalė Bambalienė su savo sportinės klasės vaikais.
2007 metais mokykla, stiprindama besimokančiųjų saugumu, įsigijo vaizdo kameras ir įrengė jas mokyklos koridoriuose.


2007-2012 metai

2008 m. pradedamas patyčių prevencijos projektas "Olweus", kurio metu visa mokyklos bendruomenė mokosi atpažinti patyčias ir jas stabdyti. Nusistovi judėjimo negalią turinčių mokinių skaičius, jis svyruoja nuo 24 iki 28 mokinių.
2009 m. žengiamas pirmasis žingsnis į progimnazijos statusą, mokyklos bendruomenė nutarė nekomplektuoti devintų klasių. Prisijungiama į dar vieną patyčių prevencijos projektą „Antras žingsnis“, kuris skirtas pradinių klasių mokiniams. Mokyklos teritorija pradedama stebėti vaizdo kameromis, kurias įrengė saugos tarnyba, sauganti mokyklos teritoriją. 2010 m. nekomplektuojamos dešimtos klasės. Mokykloje mokosi tik 1-8 klasių mokiniai. Mokykla įsijungia į prancūzišką EMILE klasių projektą, kurio esmę sudaro tai, kad dalyko pamokose mokiniai dalį medžiagos mokysis prancūziškai. Tam ruošiasi informacinių technologijų ir dorinio ugdymo pedagogai, kurie mokosi prancūzų kalbos, kad ateityje galėtų vesti prancūzų kalbos ir dalyko integruotas pamokas.
2011 m. rugsėjo mėnesį mokykla oficialiai pervadinama į progimnaziją. Mokykla dalyvauja 13 -oje šalies ir tarptautinių projektų. Gruodžio mėnesį mokykloje atliktas išorinis auditas. Labai gerai įvertintos šios sritys: daugumos pamokų mikroklimatas palankus mokymuisi, kryptingas mokinių pageidaujamo elgesio skatinimas, partnerystė su kitomis institucijomis, klasės valdymas pamokoje, daugumos mokytojų dalyko dėstymas tikslus, suprantamas, dauguma mokinių geba bendradarbiauti mokydamiesi, geri mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose, sisteminga ir nuosekli rūpinimosi mokiniais politika, kryptinga psichologinė pagalba mokiniams ir tėvams, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, patirties sklaidos skatinimas.
2012 m. pradinės klasės atsisako pažymių knygelių ir pradeda naudoti elektroninį dienyną. Atliktas „Olweus“ patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos auditas, po kurio mokyklai suteiktas "Olweus mokyklos" vardas už aktyvų nuolatinį darbą mažinant patyčias.