Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Socialiniai tinklai

Pamokų laikas

Gražaus savaitgalio!
Pirmoji pamoka: 8.00–8.45 val.
Antroji pamoka: 8.55–9.40 val.
Trečioji pamoka: 9.50–10.35 val.
Ketvirtoji pamoka: 10.55–11.40 val.
Penktoji pamoka: 12.15–13.00 val.
Šeštoji pamoka: 13.10–13.55 val.
Septintoji pamoka: 14.05–14.50 val.
Aštuntoji pamoka: 15.00–15.45 val.

Transporto išlaidų kompensavimas


INFORMACIJA DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO (PAVĖŽĖJIMO)

1. Važiavimo išlaidos kompensuojamos kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems Progimnazijos mokiniams, darbo dienomis važiuojantiems į Progimnaziją iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais.

2. Mokiniams negali būti kompensuojamos transporto išlaidos, patirtos atvykimui į Progimnaziją ir grįžimui iš jos, kada mokinys važiuoja maršrutiniu taksi arba kita nereguliaraus susisiekimo transporto priemone, neišvardinta LR Transporto lengvatų įstatyme.

3. Mokinio tėvai (įstatyminiai atstovai), pageidaujantys naudotis transporto išlaidų kompensavimu, mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 10 d.) pateikia prašymą Progimnazijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, nurodydami vaiko vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, važiavimo maršrutą, mokinio pažymėjimo numerį ir banko sąskaitą (prašymo pavyzdys prisegtas teksto apačioje arba pasiimti iš klasės vadovo), mokinio pažymėjimo kopiją ir deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą.

4. Važiavimo išlaidos į Progimnaziją ir atgal kompensuojamos už praėjusį mėnesį.

5. Mokinys perka važiavimo keleiviniu transportu bilietus ir mėnesiui pasibaigus (iki einamojo mėnesio 3 dienos), eilės tvarka A4 formato lape suklijuotus važiavimo bilietus (mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu) pateikia klasės vadovui. Važiavimo bilietuose turi būti nurodytas maršrutas, važiavimo laikas, data, negali būti taisymų.

6. Mokinys atsakingas už važiavimo bilietų pateikimą klasės vadovui nustatytu laiku.

7. Klasės vadovas:
  • atsakingas už pateiktų bilietų kiekį, kuris turi atitikti mokinio lankomumą;
  • patikrina ar mokinio pateiktų bilietų suma eurais yra teisinga;
  • savo parašu patvirtina informacijos teisingumą;
  • sutvarkytus bilietus už praėjusį mėnesį pateikia Progimnazijos pavaduotojai ūkiui ir kitiems bendriems klausimams iki einamojo mėnesio 5 d.