Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Socialiniai tinklai

Pamokų laikas

Gražaus savaitgalio!
Pirmoji pamoka: 8.00–8.45 val.
Antroji pamoka: 8.55–9.40 val.
Trečioji pamoka: 9.50–10.35 val.
Ketvirtoji pamoka: 10.55–11.40 val.
Penktoji pamoka: 12.15–13.00 val.
Šeštoji pamoka: 13.10–13.55 val.
Septintoji pamoka: 14.05–14.50 val.
Aštuntoji pamoka: 15.00–15.45 val.

Spec pedagogas

Specialiosios pedagogės konsultuoja:

Specialioji pedagogė Ramunė Butkė (1–4 kl.)

ramune.butke@mazvydoprogimnazija.lt

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

 

8.00–14.40

 

11.40–12.10

Antradienis

 

8.00–15.00

 

Trečiadienis

 

8.00–14.00

 

Ketvirtadienis

 

8.00–13.00

 

Penktadienis

 

8.00–12.50

 

 


Specialioji pedagogė Lina Mineikienė (5–8 kl.)

telf. nr. +37046444263

lina.mineikiene@mazvydoprogimnazija.lt

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

 

8.00–13.00

 

16.30–19.00

(nuotolinis)

11.45–12.15

Antradienis

 

8.00–15.00

 

16.30–19.00

(nuotolinis)

11.45–12.15

Trečiadienis

 

8.00–15.00

 

16.30–19.00

(nuotolinis)

11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

 

8.00–13.00

 

16.00–18.30

(nuotolinis)

10.35-11.05

Penktadienis

 

8.00–15.00

 

17.45–19.00

(nuotolinis)

11.45–12.15

 

Specialiosios pedagogės veikla:

1. Dalyvauja vaiko kompleksiniame tyrime ir nustato sutrikimų pobūdį.


2. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi  poreikius.


3. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems nežymių intelekto, specifinių mokymosi, bendrųjų mokymosi sutrikimų, emocijų, elgesio, sulėtėjusios raidos, lėtinių    neurologinių, kompleksinių sutrikimų.


4. Veda individualias, pogrupines, grupines specialiąsias pratybas pamokų metu. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą/ dalyvauja pamokose, kurių metu padeda mokiniams įsisavinti naują medžiagą.


5. Konsultuoja mokytojus, rengiant pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias programas, parenkant darbo su specialiųjų poreikių mokiniais mokymo būdus, metodus, pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą, mokymo priemones.


6. Konsultuoja tėvus specialiojo ugdymo klausimais ir informuoja juos apie vaiko ugdymosi paž angą, sunkumus, problemas, nurodo būdus, kaip padėti savo  vaikui.


7. Stiprina mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimus ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.


8. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.


9. Bendradarbiauja su kitais mokyklos ir pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.


10. Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo dokumentus, rengia veiklos programą.


11. Tvarko specialiųjų poreikių mokinių bylas.


12. Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.