Ko ieškosime?

ES fondų investicijos

Pamokų laikas


2–4 klasėms (1 klasėms sutampa pamokų pradžios laikas):

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.50 – 9.35 val.;  

Trečioji pamoka: 9.45 – 10.30 val.;

Ketvirtoji pamoka: 11.30 – 12.15 val.;

Penktoji pamoka: 12.25 – 13.10 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.


5–8 klasėms:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.55 – 9.40 val.; 

Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35 val.;

Ketvirtoji pamoka: 10.45 – 11.30 val.;

Penktoji pamoka: 12.30 – 13.15 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.;

Septintoji pamoka: 14.10 – 14.55 val.Steam

 inzinerija
Lietuvos pasirengimas

lt72


Pagalbos vaikam linija


Draugiškas internetas


Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija:

 Giedrė Paulauskienė, psichologė – komisijos pirmininkė; 

 Lina Maurienė, tikybos mokytoja – komisijos narė-sekretorė;

 Ramunė Butkė, specialioji pedagogė – komisijos narė;

 Raminta Vydrienė, socialinė pedagogė – komisijos narė;

 Ilona Sankalaitė, logopedė – komisijos narė;

 Lina Mineikienė, specialioji pedagogė – komisijos narė.Vaiko gerovės komisija


Eglė Zykuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkas;

Giedrė Paulauskienė – psichologė, komisijos pirmininko pavaduotojas;

Ramunė Butkė - specialioji pedagogė, sekretorius;

Lina Stancelienė - mokyklos direktorė, narys;

Deimantė Vaišnoraitė – socialinė pedagogė, narys;

Raminta Vydrienė – socialinė pedagogė, narys;

Lina Mineikienė – specialioji pedagogė, narys.


Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Vaida Kaikarienė – anglų kalbos mokytoja, darbo grupės vadovas;

Alma Valančiūtė – pradinių klasių mokytoja, narys;

Daiva Blagnytė – matematikos-informatikos mokytoja, narys;

Gintarė Virbauskienė - pradinių klasių mokytoja, narys;

Paulina Rupeikienė - pradinių klasių mokytoja, narys;

Kristina Mikutienė – anglų kalbos mokytoja, narys;

Giedrė Paulauskienė – psichologė, narys.


Korupcijos prevencijos komisija


Eglė Zykuvienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) - grupės vadovas;

Ramunė Butkė (spec. pedagogė) - narys;

Raminta Vydrienė (soc. pedagogė) - narys;

Modesta Barakauskaitė (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja) - narys;

Lidija Portnych (muzikos mokytoja) - narys;


Atestacijos komisija


Lina Stancelienė – progimnazijos direktorė, atestacijos komisijos pirmininkė;

Audronė Andrašūnienė - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, narys;

Dalija Krogertė – anglų kalbos mokytoja, narys;

Džiuginta Viršilaitė – matematikos mokytoja, narys;

Ligita Jukniutė-Bružienė – anglų kalbos mokytoja, narys;

Dalė Bambalienė – pradinių klasių mokytoja, narys;

Vida Šiuparienė - pradinių klasių mokytoja, narys.Internetinės svetainės darbo grupė

Lina Stancelienė - mokyklos direktorė, grupės vadovė;

Šarūnas Lisauskas - informacinių komunikacinių technologijų specialistas, grupės narys.
Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre


facebook
youtube

Reklaminiai skydeliai
baneris
baneris

baneris
baneris

baneris

baneris

baneris