Ko ieškosime?

Pamokų laikas


1–8 klasėms:

Pirmoji pamoka: 8.00–8.45 val.

Antroji pamoka: 8.55–9.40 val.

Trečioji pamoka: 9.50–10.35 val.

Ketvirtoji pamoka: 10.55–11.40 val.

Penktoji pamoka: 12.15–13.00 val.

Šeštoji pamoka: 13.10–13.55 val.

Septintoji pamoka: 14.05–14.50 val.

Aštuntoji pamoka: 15.00–15.45 val.


ES fondų investicijos

Steam

 inzinerija
Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija:

 Giedrė Paulauskienė psichologė, komisijos pirmininkė; 

 Lina Maurienė tikybos mokytoja, komisijos narė-sekretorė;

 Ramunė Butkė specialioji pedagogė, komisijos narė;

 Raminta Vydrienė socialinė pedagogė, komisijos narė;

 Ilona Sankalaitė logopedė, komisijos narė;

 Lina Mineikienė specialioji pedagogė, komisijos narė.Vaiko gerovės komisija:

Eglė Zykuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Giedrė Paulauskienė – psichologė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Ilona Čėsnaitė-Stanevičė –bibliotekos vedėja, komisijos sekretorė;

Laima Selenė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;

Lina Mineikienė specialioji pedagogė, komisijos narė;

Ramunė Butkė specialioji pedagogė, komisijos narė;

Deimantė Matutė socialinė pedagogė, komisijos narė;

Raminta Vydrienė socialinė pedagogė, komisijos narė;

Loreta Kazlauskaitė karjeros specialistė, komisijos narė.


Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Gintarė Virbauskienė pradinio ugdymo mokytoja, darbo grupės vadovė;

Vaida Kaikarienė – anglų kalbos mokytoja, darbo grupės narė;

Alma Valančiūtė – pradinio ugdymo mokytoja, darbo grupės narė;

Daiva Blagnytė – pradinio ugdymo mokytoja, darbo grupės narė;

Lina Maurienė tikybos mokytoja, darbo grupės narė;

Kristina Mikutienė – anglų kalbos mokytoja, darbo grupės narė;

Giedrė Paulauskienė – psichologė, darbo grupės narė.


Korupcijos prevencijos darbo grupė:

Modesta Barakauskaitė lietuvių kalbos mokytoja, darbo grupės vadovė;

Ramunė Butkė specialioji pedagogė, darbo grupės narė;

Raminta Vydrienė socialinė pedagogė, darbo grupės narė;

Lidija Portnych muzikos mokytoja, darbo grupės narė;

Ilona Čėsnaitė-Stanevičė bibliotekos vedėja, grupės narė.


Atestacijos komisija:

Lina Stancelienė – progimnazijos direktorė, atestacijos komisijos pirmininkė;

Audronė Andrašūnienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos narė;

Dalija Krogertė – anglų kalbos mokytoja, komisijos narė;

Džiuginta Kundrotienė – matematikos mokytoja, komisijos narė;

Ligita Jukniutė-Bružienė – anglų kalbos mokytoja, komisijos narė;

Dalė Bambalienė – pradinio ugdymo mokytoja, komisijos narė;

Vida Šiuparienė pradinio ugdymo mokytoja, komisijos narė.Internetinės svetainės darbo grupė:

Daiva Siaurienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė;

Šarūnas Lisauskas informacinių komunikacinių technologijų specialistas, darbo grupės narys;

Natalija Lisovskaja rusų kalbos mokytoja, darbo grupės narė.


Psichologinio smurto/ mobingo atvejo darbe tyrimo komisija:

Daiva Siaurienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Giedrė Paulauskienė psichologė, komisijos narė (darbuotojų atstovė);

Agnė Vaitkuvienė raštinės administratorė, komisijos narė.


Metodinė taryba:

Lina Maurienė – tikybos mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė;

Modesta Barakauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja, kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Džiuginta Kundrotienė – matematikos mokytoja, inžinerijos mokslų: matematikos, technologijų, inžinerijos, informacinių technologijų ir geografijos metodinės grupės pirmininkė;

Vida Bartkienė – pradinio ugdymo mokytoja, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Ilona Sankalaitė – logopedė, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė;

Dalija Krogertė – anglų kalbos mokytoja, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Živilė Montrimienė – gamtos/ biologijos mokytoja, STEAM mokslų: dailės, gamtos/ biologijos, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo, istorijos, fizikos, chemijos, muzikos ir žmogaus saugos metodinės grupės pirmininkė.


Krizių valdymo komanda:

Lina Stancelienė direktorė, komandos vadovė;

Giedrė Paulauskienė psichologė, komandos narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą;

Laima Selenė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos narė, atsakinga už komunikaciją;

Raminta Vydrienė socialinė pedagogė, komandos narė, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą;

Ramunė Butkė specialioji pedagogė, komandos narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą;

Šarūnas Lisauskas informacinių komunikacinių technologijų specialistas, komandos narys, atsakingas už informacines technologijas;

Tomas Tupalskis fizinio ugdymo mokytojas, komandos narys.Viešųjų pirkimų komisija:

Loreta Vitkevičienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams, komisijos pirmininkė;

Romutė Šebelskienė gamybos vadovė, komisijos narė;

Daiva Siaurienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos narė.


Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo ir koordinavimo progimnazijoje grupė:

Daiva Siaurienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės pirmininkė;

Lina Stancelienė, direktorė/ informacinių technologijų mokytoja – darbo grupės narė;

Laima Selenė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui/ anglų kalbos mokytoja – darbo grupės narė;

Eglė Zykuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui/ lietuvių kalbos mokytoja – darbo grupės narė;

Anastazija Vainoriūtė, muzikos mokytoja – darbo grupės narė;

Ilona Mačiulaitienė, geografijos mokytoja – darbo grupės narė;

Žibutė Vitkienė, lietuvių kalbos mokytoja – darbo grupės narė;

Dalija Krogertė, anglų kalbos mokytoja – darbo grupės narė;

Gintarė Virbauskienė, pradinio ugdymo mokytoja – darbo grupės narė.

Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registrefacebook
youtube

Reklaminiai skydeliai
baneris

baneris

lt72