Ko ieškosime?

Pamokų laikas


2–4 klasėms (1 klasėms sutampa pamokų pradžios laikas):

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.50 – 9.35 val.;  

Trečioji pamoka: 9.45 – 10.30 val.;

Ketvirtoji pamoka: 11.30 – 12.15 val.;

Penktoji pamoka: 12.25 – 13.10 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.


5–8 klasėms:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.55 – 9.40 val.; 

Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35 val.;

Ketvirtoji pamoka: 10.45 – 11.30 val.;

Penktoji pamoka: 12.30 – 13.15 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.;

Septintoji pamoka: 14.10 – 14.55 val.ES fondų investicijos

Steam

 inzinerija
Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija:

 Giedrė Paulauskienė, psichologė – komisijos pirmininkė; 

 Lina Maurienė, tikybos mokytoja – komisijos narė-sekretorė;

 Ramunė Butkė, specialioji pedagogė – komisijos narė;

 Raminta Vydrienė, socialinė pedagogė – komisijos narė;

 Ilona Sankalaitė, logopedė – komisijos narė;

 Lina Mineikienė, specialioji pedagogė – komisijos narė.Vaiko gerovės komisija:

Eglė Zykuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Giedrė Paulauskienė – psichologė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Lina Eivienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos sekretorė;

Laima Selenė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;

Lina Mineikienė - specialioji pedagogė, komisijos narė;

Deimantė Juozaitienė - socialinė pedagogė, komisijos narė.


Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Vaida Kaikarienė – anglų kalbos mokytoja, darbo grupės vadovas;

Alma Valančiūtė – pradinių klasių mokytoja, narys;

Daiva Blagnytė – matematikos-informatikos mokytoja, narys;

Gintarė Virbauskienė - pradinių klasių mokytoja, narys;

Paulina Rupeikienė - pradinių klasių mokytoja, narys;

Kristina Mikutienė – anglų kalbos mokytoja, narys;

Giedrė Paulauskienė – psichologė, narys.


Korupcijos prevencijos darbo grupė

Modesta Barakauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja  grupės vadovė;

Ramunė Butkė, specialioji pedagogė – grupės narė;

Raminta Vydrienė, specialioji pedagogė – grupės narė;

Lidija Portnych, muzikos mokytoja – grupės narė;

Ilona Čėsnaitė-Stanevičė, bibliotekos vedėja – grupės narė.Atestacijos komisija

Lina Stancelienė – progimnazijos direktorė, atestacijos komisijos pirmininkė;

Audronė Andrašūnienė - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, narys;

Dalija Krogertė – anglų kalbos mokytoja, narys;

Džiuginta Kundrotienė – matematikos mokytoja, narys;

Ligita Jukniutė-Bružienė – anglų kalbos mokytoja, narys;

Dalė Bambalienė – pradinių klasių mokytoja, narys;

Vida Šiuparienė - pradinių klasių mokytoja, narys.Internetinės svetainės darbo grupė

Lina Eivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - darbo grupės pirmininkė;

Šarūnas Lisauskas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas - darbo grupės narys;

Daiva Siaurienė, fizinio ugdymo mokytoja - darbo grupės narė;

Natalija Lisovskaja , rusų kalbos mokytoja - darbo grupės narė.


Psichologinio smurto/Mobingo atvejo darbe tyrimo komisija

Lina Eivienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;

Giedrė Paulauskienė, psichologė  - komisijos narė (darbuotojų atstovė);

Loreta Vitkevičienė, raštinės administratorė - komisijos narė (sekretorė).


Metodinė taryba

Kristina Mikutienė, anglų kalbos mokytoja - metodinės tarybos pirmininkė;

Nijolė Mingėlaitė, lietuvių kalbos mokytoja  - lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;

Ligita Jukniūtė-Bružienė, anglų kalbos mokytoja  - užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Džiuginta Kundrotienė, matematikos mokytoja  - tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Ilona Mačiulaitienė, geografijos mokytoja  - socialinių mokslų ir kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė;

Audrius Česnelis, technologijų mokytojas  - menų metodinės grupės pirmininkė;

Vida Bartkienė, pradinių klasių mokytoja   - pradinio (1-4 klasių) ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

Ilona Sankalaitė, logopedė  - pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė;

Dalija Krogertė, anglų kalbos mokytoja  - auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.


Krizių valdymo komanda

Lina Stancelienė, direktorė - komandos vadovas;

Giedrė Paulauskienė, psichologė  - komandos narys, atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą;

Laima Selenė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  - komandos narys, atsakingas už komunikaciją;

Raminta Vydrienė, socialinė pedagogė  - komandos narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą;

Ramunė Butkė , specialioji pedagogė  - komandos narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą;

Šarūnas Lisauskas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas - komandos narys, atsakingas už informacines technologijas;

Vilija Dužinaitė, etikos mokytoja  - komisijos narys.


Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registrefacebook
youtube

Reklaminiai skydeliai


baneris

baneris

lt72