Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Socialiniai tinklai

Pamokų laikas

Pamokos šiuo metu nevyksta.
Pirmoji pamoka: 8.00–8.45 val.
Antroji pamoka: 8.55–9.40 val.
Trečioji pamoka: 9.50–10.35 val.
Ketvirtoji pamoka: 10.55–11.40 val.
Penktoji pamoka: 12.15–13.00 val.
Šeštoji pamoka: 13.10–13.55 val.
Septintoji pamoka: 14.05–14.50 val.
Aštuntoji pamoka: 15.00–15.45 val.

VedliaiInformatika pradiniame ugdyme

2022 metais rugsėjo 1-ą dieną visos 1 - 4 klasių mokytojos įsijungė į „Vedlių“ mokymus.

Kas yra „ Vedliai“ ? Tai respublikinė informatikos ir technologinės kūrybos mokymosi programa pradinių klasių mokytojams. Programos trukmė 4 metai. Programa yra tęstinė, Jos turinys atitinka BUP ir yra akredituotas.

Tęstinės informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programos tikslai:

1. Kelti mokytojų, dirbančių pradiniame ugdyme, pasitikėjimą naudoti informatiką ir technologinę kūrybą pamokose.

2. Ugdyti mokytojų, dirbančių pradiniame ugdyme, skaitmeninius įgūdžius naudoti įvairius technologinės kūrybos bei informatikos įrankius ir taikyti juos pamokose.

3. Suteikti mokytojams laiką tausojantį, inovatyvų turinį pamokoms, būreliams, neformaliam ugdymui, apjungiantį informatikos ir technologinės kūrybos įrankių naudojimą su pamokų temomis.

Mokytoja Vida Bartkienė jau nebe pirmus metus integruoja informatiką į kitų dalykų pamokas. Ji pasidalino veiklomis.

Pamokos tema: Fantastinis gyvūnas, dirbtinis intelektas ir kūryba.

Integracija:  lietuvių kalba, dailė ir informacinės technologijos.

Veikla pamokoje: ketvirtokai trumpai aprašė savo sukurtą gyvūną (lietuvių kalba) ir jį nupiešė pasirinktomis piešimo priemonėmis (dailė). Naudodamiesi „Vedlių“ parengtomis "Pratybomis mokiniams" išvertė trumpą aprašymą į anglų kalbą ir įkėlė į užklausą Crayon įrankį. Daug džiugių emocijų vaikai patyrė gavę dirbtinio intelekto parengtus paveikslėlius. Smagu buvo lyginti mokinių kūrybinius darbus ir dirbtinio intelekto pateiktus paveikslėlius. Diskutavome apie technologijų teikiamus pliusus ir minusus. Reflektuodami padarėme išvadą, kad vaikų kūryba buvo įdomesnė nei dirbtinio intelekto pateikti paveikslai. Vaikų darbai- nuotraukose.