Ko ieškosime?

ES fondų investicijos

Pamokų laikas


2–4 klasėms (1 klasėms sutampa pamokų pradžios laikas):

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.50 – 9.35 val.;  

Trečioji pamoka: 9.45 – 10.30 val.;

Ketvirtoji pamoka: 11.30 – 12.15 val.;

Penktoji pamoka: 12.25 – 13.10 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.


5–8 klasėms:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.55 – 9.40 val.; 

Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35 val.;

Ketvirtoji pamoka: 10.45 – 11.30 val.;

Penktoji pamoka: 12.30 – 13.15 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.;

Septintoji pamoka: 14.10 – 14.55 val.Steam

 inzinerija
Lietuvos pasirengimas

lt72


Pagalbos vaikam linija


Draugiškas internetas2009 m. mūsų mokykla pateikė paraišką dalyvauti respublikiniame projekte ‚Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) esminių kompetencijų ugdymas“, finansuojamame ES struktūrinių fondų. Šalyje buvo atrinktos 10 mokyklų, o Klaipėdos mieste buvome vienintelė mokykla, turinti galimybę dalyvauti šiame projekte.
Projekto paskirtis – rasti veiksmingų būdų, kaip ugdyti ir vertinti 5-8 kl. mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja kalba ir gamtamokslinę kompetencijas, parengti tam reikalingas mokymo ir vertinimo priemone.
Projekto metu sukurta svetainė mokytojams (www.ugdome.lt/kompetencijos5-8), išleistas leidinys "Kompetencijų ugdymas. Mokytojo knyga“, sukurta skaitmeninė biblioteka (http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt), interneto svetainės lietuvių kalbos mokytojams (http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt), gamtos mokslų mokytojams (http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt), daug kitų leidinių mokytojams.
Projekto komandą mūsų mokykloje sudaro:
1. Daiva Marozienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
2. Nijolė Mingėlaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
3. Valdemara Butkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
4. Gulnara Saensri, chemijos vyresnioji mokytoja;
5. Živilė Montrimienė, biologijos vyresnioji mokytoja.
Projekto komanda dvejus metus mokėsi seminaruose Vilniuje, mokytojos vedė pamokas Vilniaus „Senvagės‘ vidurinėje mokykloje, vedė atviras pamokas savo mokykloje, taip pat ir projekto organizatoriai stebėjo ir filmavo jų pamokas. Mokyklos septintokai ir aštuntokai bandė naujai rašomų gamtos vadovėlių atskiras dalis pamokose dalyvaujant jų autoriams. Komanda įgytą patirtį skleidė ne tik savo, bet ir kitose miesto mokyklose.
Pravedė seminarus Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokytojoms.
Šiemet mokyklos komanda tęsia dalyvavimą projekto antrajame etape , kuriame atliks konsultanto vaidmenį ir dalinsis savo patirtimi su Klaipėdos „Gedminų“ pagrindinės mokyklos ir Klaipėdos S. Dacho progimnazijos mokytojų komandomis.
Išsamesnė informacija teikiama projekto tinklalapyje
http://mokomes5-8.pedagogika.lt

Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre


facebook
youtube

Reklaminiai skydeliai
baneris
baneris

baneris
baneris

baneris

baneris

baneris