Ko ieškosime?

Pamokų laikas


1–8 klasėms:

Pirmoji pamoka: 8.00–8.45 val.

Antroji pamoka: 8.55–9.40 val.

Trečioji pamoka: 9.50–10.35 val.

Ketvirtoji pamoka: 10.55–11.40 val.

Penktoji pamoka: 12.15–13.00 val.

Šeštoji pamoka: 13.10–13.55 val.

Septintoji pamoka: 14.05–14.50 val.

Aštuntoji pamoka: 15.00–15.45 val.


ES fondų investicijos

Steam

 inzinerija

kuriame.jpg
Nuo 2011 m. liepos 29 d. įgyvendinamas dalinai ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas “ Integruoto dalykų ir užsienio kalbos mokymo (si) bendrajame ugdyme modelio diegimas“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-031. Projekto įgyvendinimui skirta 921 827,00 Lt. ES lėšomis finansuojamo projekto koordinatorius – Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla.
Projekto tikslas - įdiegti integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymosi (IDKM) modelį 18-oje bendro ugdymo mokyklų. IDKM - tai dalyko mokymas(-is) užsienio kalba, kai mokymosi procesas koncentruojamas į dalyko ar jo modulio mokymąsi, vartojant iš dalies užsienio kalbą. Tai inovatyvus Europos Komisijos remiamas metodas, skatinantis mokymo metodų, mokymo organizavimo ir sistemines inovacijas, kurio diegimui yra parengtas modelis, atlikti parengiamieji darbai. Projekto metu 18-oje bendrojo lavinimo mokyklų bus įdiegtas IDKM modelis prancūzų kalba. Projekto įgyvendinimui nacionaliniu mastu reikalingas finansavimas mokytojų apmokymui, įrangos įsigijimui, mokymo programų parengimui ir adaptavimui. Tarpininkaujant Prancūzų Institutui prie Prancūzijos ambasados, modelio įdiegimui yra pasitelkiami patyrę ekspertai iš užsienio, kurie apmokys 39 dalykų mokytojus bei 20 prancūzų kalbos mokytojų. 18-oje mokyklų nupirkta kompiuterinė įranga, reikalinga modelio diegimui. Projekto metu bus parengta ir pradėta taikyti 16 dalykinių programų, bus sukurta internetinė duomenų bazė patirties sklaidai ir bendradarbiavimo tinklo infrastruktūros kūrimui. Projekto metu kompleksiškai dirbama su mokytojais, mokiniais, tėvais ir jaunimo organizacijomis, į mokymų programas bus integruotos patyčių prevencijos ir nediskriminavimo skatinimo temos. Patyčių prevencijos ir nediskriminavimo tema bus suorganizuotas renginys - konferencija.
Mūsų mokykloje projekte dalyvauja prancūzų kalbos mokytoja Nijolė Stankevičienė, informacinių technologijų mokytoja Lina Stancelienė ir direktoriaus pavaduotoja Daiva Marozienė. Modelis diegiamas ir išbandomas tose klasėse, kuriose mokiniai mokosi prancūzų kalbos (antrosios). Iš projekto lėšų nupirkta kompiuteris, spausdintuvas, daugialypės terpės projektorius, ekranas. Mokykla nupirko interaktyvią lentą bei mokomųjų programų.

Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registrefacebook
youtube

Reklaminiai skydeliai
baneris

baneris

lt72