Ko ieškosime?

ES fondų investicijos

Pamokų laikas


2–4 klasėms (1 klasėms sutampa pamokų pradžios laikas):

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.50 – 9.35 val.;  

Trečioji pamoka: 9.45 – 10.30 val.;

Ketvirtoji pamoka: 11.30 – 12.15 val.;

Penktoji pamoka: 12.25 – 13.10 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.


5–8 klasėms:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.55 – 9.40 val.; 

Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35 val.;

Ketvirtoji pamoka: 10.45 – 11.30 val.;

Penktoji pamoka: 12.30 – 13.15 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.;

Septintoji pamoka: 14.10 – 14.55 val.Steam

 inzinerija
Lietuvos pasirengimas

lt72


Pagalbos vaikam linija


Draugiškas internetasbmt.jpg
Besimokančių mokyklų tinklai (BMT)
„Besimokančių mokyklų tinklų“ šalyje buvo pradėtas įgyvendinti 2006 m. kaip bandomasis. Jame dalyvavo 42 mokyklos iš visos šalies. Bandomosios veiklos buvo baigtos 2009 m. ir į programą pradėtos kviesti naujos mokyklos (kasmet po 42 mokyklas). Atranką praėjusios mokyklos suskirstomos į 7 problemines grupes po 6 mokyklas.
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę, padėti spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo ir kitas, su ugdymo turiniu susijusias, problemas. Šiems tikslams pasiekti sudaroma mokyklos BMT mokytojų komanda, kuri mokosi išsigryninti svarbiausią mokyklos problemą, susiaurinti ją iki išsprendžiamų parametrų bei susipažįsta su naujausiais mokymo(si) metodais, būdais ir veiklomis. Išmoktą, praktiškai išbandytą ir įsisavintą medžiagą komandos nariai nuolat perduoda savo kolegoms įvairių veiklų metu.
Mūsų mokykla į projektą įsijungė 2010 m. (BMT 2 mokykla) ir sprendė „Aktyviųjų mokymo(si) metodų stoka pamokose“ problemą. Mokykloje buvo suburta komanda, visas kolektyvas rinko labiausiai aktualią problemą, visi kartu ją siaurinome ir numatėme planus, kaip ją spręsime. Metodinės grupės ėmė kaupti aktyviųjų metodų aprašą, prieinamą visiems mokytojams, organizavo atviras pamokas, lankėsi kolegų renginiuose ir pamokose, organizavo seminarus, konferencijas, vyko pasisemti patirties į kitas mokyklas. Projekto pabaigoje mes pakvietėme į vietinį, mažą tinkliuką jungtis Klaipėdos miesto mokyklas. Į kvietimą atsiliepė Baltijos gimnazija, H. Zudermano vidurinė mokykla, S. Dacho progimnazija, „Gilijos“ pradinė mokykla, „Saulutės“ darželis-mokykla. Šių mokyklų komandoms buvo surengti mokymai, seminarai, numatytos tolesnės veiklos tinklelyje ir kiekvienoje įstaigoje atskirai atsižvelgiant į jų išsigrynintas problemas. Mokyklos komanda:
1. Ona Ronkaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja (komandos vadovas);
2. Lina Čiužauskaitė, dorinio ugdymo mokytoja;
3. Lina Stancelienė, informacinių technologijų mokytoja;
4. Eugenija Labašauskienė, matematikos mokytoja;
5. Laima Špokauskienė, anglų kalbos mokytoja;
6. Aušra Dragašienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės ir kaitos poskyrio vyriausioji specialistė;
7. Alfonsas Zvėrka, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorius.
Mokyklos direktorius Vytautas Dumčius yra BMT programos rengimo darbo grupės narys, programos koordinatorius, lektorius.
Plačiau apie projektą skaitykite BMT projekto svetainėje www.bmt.smm.lt
bmt1.jpg
bmt2.jpg
bmt3.jpg

Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre


facebook
youtube

Reklaminiai skydeliai
baneris
baneris

baneris
baneris

baneris

baneris

baneris