Ko ieškosime?

ES fondų investicijos

Pamokų laikas

1-4 klasių mokiniams:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45
Antroji pamoka: 8.55 – 9.40
Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35
Ketvirtoji pamoka: 11.35 – 12.20
Penktoji pamoka: 12.30 – 13.15
Šeštoji pamoka: 13.25 – 14.10

5-8 klasių mokiniams:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45
Antroji pamoka: 8.55 – 9.40
Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35
Ketvirtoji pamoka: 10.50 – 11.35
Penktoji pamoka: 12.35 – 13.20
Šeštoji pamoka: 13.30 – 14.15
Septintoji pamoka: 14.25 – 15.10


Steam

 inzinerija
Lietuvos pasirengimas

lt72


Pagalbos vaikam linija


Draugiškas internetas


DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

                 Prašymai mokytis 2021–2022 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

1.1.  nuo š. m. kovo 1 d. 10 val. į 9 klases;

1.2.  nuo š. m. kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases;

1.3.  nuo š. m. kovo 3 d. 10 val. į 1 klases;

1.4.  nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases;

1.5. nuo š. m. kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

 

(Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-02-05 Nr. AD1-177)

Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdomas 2021 m. gegužės 4 d.–birželio 1 d. informacinės sistemos pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų mokytis sistemoje registravimą.

(Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-02-05 Nr. AD1-176)Paskelbta:2021-02-8

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. AD1-741 yra patvirtintos mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas:

·   Ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Putinėlis“ ir „Vėrinėlis“;

·   Ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Vyturio“ ir Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos;

·   Ugdymą pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Aitvaro“ ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos.

Mokyklų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje: www klaipeda.lt

Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentus už vaiką iki 14 metų mokyklos vadovui pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje turi būti pateikti šie dokumentai:

·   tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

·   užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

·   nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita;

·        vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;

·   Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatyta vaiko teisių pažeidimų, susijusių su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus;

·   savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdo mokyklos vadovas atsižvelgdamas į mokyklos priėmimo komisijos vertinimo išvadą.

Daugiau informacijos rasite Vyriausybės nutarime „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Informaciją dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos teikia vaikų ugdymą(si) šeimoje įgyvendinančios švietimo įstaigų vadovai bei Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Milkontė, tel. (8 46) 39 61 49

 ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ (UGDYMĄSI) ŠEIMOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMOPaskelbta:2021-03-8


Tai gražiai skambėjo žodžiai:

Laukas, pieva, kelias, upė.

Tai gražiai iš jų išaugo

Vienas žodis – LIETUVA

                              Justinas Marcinkevičius


                       Vasario 16 – oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Kovo 11 – oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tai svarbiausios datos mūsų šalies istorijoje. Šiandien mes tvirtai sakome – norime visada būti laisvi, kad galėtume nevaržomai sakyti tai, ką galvojame. Šiandien mes kiekvieną dieną kuriame savo Valstybę ir patys esame už ją atsakingi. Tegul šios dienos primena tautos kelią į laisvę, iškovotą nepriklausomybę bei išsaugotą valstybingumą, o didinga šalies istorija tampa mūsų išminties ir jėgų šaltiniu.


Konkurso ,,Skiriu Lietuvai“ organizatoriai dėkoja dalyvavusiems mokiniams ir   kviečia sirgalius balsuoti už originaliausius, kūrybiškiausius, nuotaikingiausius darbus. Dalyviai laukia po savo darbais patiktukų gausos!!!   Balsuoti galite mūsų facebook paskyroje Paspaudę čiaPaskelbta:2021-03-6


Klaipėdos miesto 5 klasių anglų kalbos "Spelling Bee" konkurse, kuriame dalyvavo 26 mokiniai iš 13 mokyklų, Airidas K. (5 alfa) užėmė net 4-ą vietą. Airidą konkursui ruošė anglų k. mokytoja Kristina M.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus vasario mėnesį tradiciškai organizavo Klaipėdos miesto mokinių virtualią Užgavėnių kaukių parodą. Parodoje dalyvavo 14 miesto mokyklų mokiniai, buvo pateikta 250 kaukių. Vasario 23d. renginio virtualioje aplinkoje metu, buvo paskelbti geriausių kaukių autoriai. Nominantų gretose yra ir mūsų mokyklos mokiniai: Matas Š. (5c), Augustas S. (6 beta). Mokinius paruošė technologijų mokytojas Audrius Č.

Klaipėdos miesto mokiniai sukryžiavo plunksnas dailyraščio konkurse "Žąsies plunksna". Šįkart mūsų šeštokė ir aštuntokė buvo tarp dailiausiai rašančių. Deimantė K. (6 beta) tarp miesto šeštokų užėmė 2-ą vietą, o Ugnė V. (8 beta) aštuntokų grupėje buvo pati geriausia. Mokines ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Žibutė V. Ir Nijolė M.Paskelbta:2021-03-5

Mūsų mokyklos mokinė Lukrecija gavo padėką iš mero už sportinius pasiekimus. Sveikiname ir didžiuojamės.Paskelbta:2021-03-3

Labai džiaugiamės savo mokinių pasiekimais 2020 m. KALBŲ KENGŪROS LYDERIŲ TURE!
Pagyrimo raštu apdovanota Beata V. (8 beta), padėkas gavo Ugnė V. (8 beta), Ajana Ž. (4 beta), Milda A. (7 beta), Dovydas B. (7 beta). Mokinius ruošė anglų kalbos mokytojos Vida, Dalija ir Kristina.
Paskelbta:2021-03-3

Distopinį ar utopinį pasaulį rinksimės 2050-iesiems?
Kovo 1 dieną Lietuvos jūrų muziejus pradėjo ekoforumų ciklą jaunimui „2050 m3 Baltijos. Distopija ar realybė?“, kuriuose gvildenamos ekologijos ir harmonijos su gamta temos.
Mūsų mokinių LYDERIŲ KLUBAS (vadovės Raminta V. ir Lina M.) kovo 2 d. tiesioginės transliacijos metu pristatė savo sukurtą projektą „Jie sugrįš! Juk sugrįš?“ (apie Baltijos gyvūnijos atsistatymą).
Kviečiame pažiūrėti tiesioginės transliacijos vaizdo įrašą.Paskelbta:2021-03-3


Senesni įrašai-->

Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre


facebook
youtube

Reklaminiai skydeliai
baneris
baneris

baneris
baneris

baneris

baneris