Spalvų ekspresas


Lietuvos muziejų asociacija 2012 m. rugsėjo mėn. – 2014 m. kovo mėn. įgyvendina projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvauja 16 muziejų iš visos Lietuvos.
Į projektą įsijungė ir Lietuvos dailės muziejus su edukacine programa „Lietuvos XX–XXI a. dailė“. Programa remiasi muziejaus edukatorių ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų bendradarbiavimo ir grįžtamojo ryšio principu. LDM projekte atstovauja du jo padaliniai: Nacionalinė dailės galerija Vilniuje ir Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje.
Prano Domšaičio galerijoje parengtas bendros LDM edukacinės programos „Lietuvos XX–XXI a. dailė“ modulis „Spalvų ekspresas“. Tai Lietuvos tapybos pažinimo programa, kuri remiasi galerijoje eksponuojamais tapytojų Prano Domšaičio ir Česlovo Janušo kūriniais. Teoriniai, pažintiniai aspektai modulyje jungiami su įvairaus amžiaus moksleiviams patrauklia praktine kūrybine veikla, skatinančia individualią saviraišką: diskutuojant, analizuojant ir kuriant mokomasi suprasti dailės kūrinius, neformaliai pažinti XX–XXI a. Lietuvos dailę. „Spalvų ekspreso“ užsiėmimų metu veiks „Lektoriumas“, skirtas parengiamiesiems, studijiniams užsiėmimams ir „Mobili tapytojo dirbtuvė“, kuri keliaus per galerijos ekspozicines sales, užsiėmimų metu tampančias kūrybos lauku: dalyviai gyvai analizuos originalius meno kūrinius, interpretuos, kurs jų aplinkoje, dirbdami akrilo technika ant drobės. Baigiamuosiuose modulio užsiėmimuose muziejininkams talkins Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros studentai savanoriai. LDM edukacinės programos Prano Domšaičio galerijos parengtame modulyje „Spalvų ekspresas“ iki 2014 m. kovo mėn. dalyvaus penkiolikos Klaipėdos bendrojo lavinimo mokyklų 1–12 klasių moksleiviai.
Iš mūsų mokyklos į „Spalvų ekspreso“ veiklas įsijungė visa 6B klasė kartu su auklėtoja Ina Strižakiene ir dailės mokytoja Rita Lavrinenkoviene. Pasibaigus programai moksleiviams bus išduoti neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimai.

Paieška

Naujienų prenumerata

Jūsų el paštas:


inzinerijaherbasherbas
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Vytautas Dumčius, direktorius
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: 8 46 345995
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre


facebook

Tinklalapio svečiai

Turime 3 svečius

Skydeliaibaneris
baneris

baneris
baneris
baneris
baneris